Skattetabeller - Allt matnyttigt beträffande Skatt och skattetabeller


Skattesatser i Europa

Skattesatserna i Europa varierar ganska mycket. De flesta länder har generellt sätt lägre skatter än Sveriges lägsta skattetabell men det finns en del länder där skatten är högra än i Sverige.

Här är några skattesatser för en del länder. Vi har i Sverige en skattesats på 57% totalt med genomsnittet av skattetabellerna (33%) plus statlig skatt.

  • Danmark har omkring 2% lägre skatt
  • England har en skattesats på 50%
  • Frankrike har en skattenivå på 41% vilket skulle motsvara en skattetabell på 17 (41-57+33)
  • I Italien gäller skattenivån 43%
  • Tyskland har skattesatsen 45%
  • Kina har faktiskt en skattenivå också på upp till 45%
  • USA har skattesatsen på 35-45% beroende på delstat
  • Bulgarien har den lägsta skattesatsen i Europa på omkring 10% vilket skulle motsvara en skattetabell på -14 (10-57+33) i Sverige