Skattetabeller - Allt matnyttigt beträffande Skatt och skattetabeller


Skattetabell för företag

Företagsskatten i Sverige har successivt sänkts för att dels uppmuntra företagandet men även vara konkurrenskraftig gentemot andra länder. Företagens skattetabell är därför stegvis justerats. Skattesatsen för företagen, den så kallade inkomstskatten, är från 2013 är 22% för företag.

Nedan kan ni se vilka tidigare skattenivåer som varit i Sverige för aktiebolag, handelsbolag och alla andra företag förutom enskilda firmor.

  • 22.0% skatt för företag fr.o.m. 2013-01-01
  • 26.3% inkomstskatt på företagande mellan 2009-01-01 till 2012-12-31
  • 28.0% var skattesatsen för bolag fram t.o.m. 2008-12-31