Skattetabeller - Allt matnyttigt beträffande Skatt och skattetabeller


Skattetabell

Skattetabell är en lista som utifrån en inkomst inom ett intervall talar om hur mycket skatt personer eller företag ska betala. I Sverige finns det flera olika skattetabeller eftersom den kommunala skattesatsen är olika över landet. Den lägsta skattetabellen i Sverige är 29 vilket motsvarar ungefär 29% kommunalskatt och den högsta skattetabellen är 42.

Ett alternativ till skattetabeller är att använda en procentsats, skattesats, rakt av vilket görs i de flesta länderna.

Användning av skattetabell

De vanligaste i Sverige är att preliminärskatten för medarbetare betalas in av företagen och denna preliminärskatt baseras då på värdet i den skattetabell som gäller för den medarbetaren. Ett företag kan ha flera olika skattetabeller att ta hänsyn till eftersom medarbetarna kan bo på olika orter. Skattetabellen är en bra hjälp vid deklarera coch räkna fram vilken skatt som ska betalas.

Alla skattetabeller

Det finns flera olika skattetabeller att titta på och vilken skattetabell som gäller för dig beror på var ni är skattskrivna, d.v.s. bor stadigvarande. Skattetabellerna sätts i av kommun och kan variera ganska mycket mellan över en kommungräns.Att tänka på när du ska anlita en skatterådgivare

Att anlita en skatterådgivare eller en revisorsbyrå är att förorda om ni är ett företag. För privatpersoner är det mindre säkert att ni behöver använda en revisor. De allra flesta klarar av att deklarera själv och räkna ut sin totala skatt genom att titta i en skattetabell.

Jobbskatteavdraget

Jobbskatteavdraget påverkar inte val av skattetabellen eftersom detta avdrag är ett statligt avdrag och skattetabellen är kommunberoende.

Mer om skattetabeller

Nedan kan du hitta med om skattetabeller